Bồ tát tại gia, bồ tát xuất gia - thư viện học viện phật giáo việt nam tại tp.hcm

học viện phật giáo việt nam tại t.p hồ chí minh

Thư viện

  • Sách >> Bồ tát tại gia, bồ tát xuất gia

  • Bồ tát tại gia, bồ tát xuất gia

  • - Tác giả:Thích Nhất Hạnh
  • - Nhà xuất bản:Lá Bối
  • - Mô tả vật lý:168 tr.
  • ĐỌC SÁCH
BỒ TÁT TẠI GIA,  KINH DUY MA CẬT  Phiên tả và Chân Đạo hành & Chân Tuệ Hương
Lá Bối
 2002
\"\\"botattaigia-botatxuatgia-bia\\"\"

 

MỤC LỤC

Chương 01: Đạo Bụt sau thời nhập diệt
Giáo đoàn Chủ Nghĩa  Sự kinh Đại Thừa 
tinh thần
  Úc Già Trưởng Giả
Tóm tắt ý Kinh 
Kiến giải Kinh 
Phương cách Bồ Tát tại gia 
Nếp sống của một  Sống hành trì giới  Kinh Duy Ma Cật
Các nhân vật trong kinh 
Kiến giải
 kinh 
Phật Quốc
 
Phương tiện 
Đệ Tử 
Mục Kiền Liên 
Ca Diếp 
Tu Bồ Đề 
Phú Lâu Na 
Ma Ha Ca Chiên Diên 
A Na Luật 
Ưu Ba Ly 
La Hầu La 
A Nan 
Bồ tát 
Đồng tử Quang Nghiêm 
Bồ tát Trì Thế 
Bồ tát  Thứ năm: Phẩm  Thứ sáu: Phẩm  


Thứ bảy: Phẩm  
Thứ tám: Phẩm 
 
Thứ chín: Phẩm 
 
Thứ mười: Phẩm Phật  
Thứ mười một: Phẩm Hạnh của  
Thứ mười hai: Phẩm thấy Bụt  
Thứ mười ba: Phẩm  
Thứ mười bốn: Phẩm  
Chương 04: Phần kết  của kinh  
Đọc và hiểu kinh 
 
Chương 05: Chỉ mục và    
Tổng số truy cập : 42881
Đang online : 1
Ngày hôm qua : 95
Tháng này : 1375